ଓଡିଶା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ହାତୀପଲ୍ଲ ପଶି ଆସିଛନ୍ତ

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV
ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV
  • 2019-08-14 05:30:11 9 days ago
  • views: 9,841
  • By: YouTube
0
Shared

ଓଡିଶା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ହାତୀପଲ୍ଲ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ...

What you think about this story?
ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ || HM WEB TV